Vins de Taula.

Són a l’escaló més baix de la classificació regulada dels vins. No pertanyen a cap Denominació d’Origen i tampoc no han d’especificar ni l’anyada, ni la procedència, ni la varietat de raïm emprat. Compte, perquè siguin vins de taula no vol dir que no tinguin qualitat, ja que aquest concepte abasta un gran ventall de vins; però per descomptat sí que són vins que no ofereixen gaire informació al consumidor a l’etiqueta.

Vi de la Terra.

Igual que els vins de taula, no procedeixen de cap Denominació d’Origen, però sí que pertanyen a una regió determinada que tindrà unes característiques mediambientals o de cultiu que confereixen a aquests vins un cert caràcter. La normativa és, lògicament, menys exigent que la dels vins amb Denominació d’Origen

Vins de qualitat amb indicació geogràfica (IGP). Igual que els Vins de la Terra, estan produïts i elaborats en una regió o localitat determinada, però també, ia diferència dels anteriors, el raïm ha de tenir la mateixa procedència. A més, la producció, l’elaboració i l’envelliment del vi s’han de fer en aquesta zona.

Denominació d’origen (DO).

Les D.O. designen i protegeixen el vi que pertany a una zona determinada i la seva normativa és molt més exigent que en els anteriors. En concret, aquests vins han d’haver estat elaborats en una regió, comarca o localitat determinada amb raïms procedents d’aquesta zona, a més, han de gaudir d’un elevat prestigi comercial i és imprescindible que hagin passat almenys 5 anys com a Vins de Qualitat amb Indicació Geogràfica .

Denominació d’origen qualificada (DOCa).

A més d’haver passat almenys 10 anys com a Denominació d’Origen, han de comercialitzar tot el vi des de cellers inscrits i ubicats a la zona geogràfica delimitada i comptar amb un rigorós sistema de control de qualitat i quantitat. Actualment a Espanya només comptem amb dues Denominacions d’Origen Qualificades: Rioja i Priorat.

Vins de Pagaments (VP):

És la màxima qualificació administrativa que es dóna a un celler. Són vins de reconegut prestigi originaris d’un “pagament”, és a dir, d’un paratge o un lloc rural amb característiques i microclima propis que el diferencien i distingeixen del seu entorn. Si el pagament està ubicat dins d’una denominació d’origen qualificada, podreu rebre el nom de “pagament qualificat”.